7. solis

      

VII. Gada pārskata pārbaude un iesniegšana
60. Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības gada pārskatu pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents.

61. Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.martam biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei (pēc biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības reģistrācijas vietas) un Uzņēmumu reģistram gada pārskata norakstu vai kopiju, ko apstipri¬nājusi biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija. Minēto dokumentu var iesniegt elektroniski un pievienot rakstisku apliecinājumu par tā atbilstību dokumenta oriģinālam.

62. Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu.