Articles by " Ričards Valtervitenheims"

Grāmatvedības ABC

kā sagatavot NVO bilanci? Kā sagatavot ieņēmumu un izdevumu pārskatu? kā sagatavot ziedojumu un dāvinājumu pārskatu? Kas ir ziedojums? Kas ir sponsorējums? kādos gadījumos var neparakstīt  rēķinu?

 

Grāmatvedības ABC – praktisks palīgs nevalstiskām organizācijām grāmatvedības jautājumu risināšanai:

  • dokumentu paraugi

  • praktiska palīdzība NVO grāmatvedības kārtošanai

  • bezmaksas grāmatvedības konsultācijas