"Psiholoģijas ABC"

Psihologs vai psihoterapeits

Vai ir atšķirība starp psihologu un psihoterapeitu? Ir grūti noteikt principālas atšķirības starp psiholoģisko konsultēšanu un psihoterapiju. No klienta skatu punkta raugoties – tie ir līdzīgi procesi.

Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām. Ikvienam nākas saskarties ar dzīves grūtībām, kad profesionāla psihologa konsultācija varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Arī cilvēkiem, kas ir veiksmīgi gan personiskajā dzīvē, gan darbā nereti ir vajadzība atbrīvoties no stresa un spriedzes. Cilvēki apmeklē psihologu arī tad, kad viņiem nav īpašu raižu, bet vēlas uzlabot attiecības ar citiem cilvēkiem.

Psihoterapijas mērķis ir panākt, lai klients izprot un pieņem sevi tādu, kāds viņš ir un pēc tam cenšas mainīt sevī to, ko vēlas sevī mainīt. Būtiski psihoterapijas procesā ir „piekļūt” slēptākajām vēlmēm un iekšējiem impulsiem, kā arī ļaut tiem izpausties atbilstoši reālajam iekšējām un ārējām iespējām.

Lasīt »

Psihoorganiskais aplis. Darbs ar ķermeni psihoorganiskajā analīzē.

Baiba Taube – Miķelsone

Žurnāls „Psihologijas Pasaule”2006/08-09

„Psihoorganiskā analīze” kā jēdziens un psihoorganiskā analīze (POA) kā virziens radies pagājušā gadsimta 70.-gados. POA pamatlicējs ir P.C.Boisens (Boysen), kurš zināšanas par ķermeni un tā nozīmi psihoterapijā apvienoja ar psihoanalīzes metodēm. No vienas puses POA teorētiskais un praktiskais darbs balstās uz psihoanalīzes un dažu psiholoģijas virzienu atsevišķiem konceptiem un ķermeņa terapijas veidiem: Z.Freids, K.G.Jungs (psihoanalīze);  V.Raihs, A.Lovens (rakstura analīze un veģetatīvā terapija); K.Rodžers (humānistiskā un transpersonālā psihoterapija); E.Berns (transakciju analīze); F.Perlzs (geštaltterapija); G.Boisena (Biodinamiskā psiholoģija), V.Šulcs (grupu terapija). Lasīt »