"Semināri"

Praktiskais seminārs “Projektu rakstīšanas pamati. Iesācējiem”

Sorry, this entry is only available in Latviešu.

Praktiskais seminārs “Līgumi un to izstrādāšanas nosacījumi”

Apmācību programmā:
līgumu veidi: darba līgums, brīvprātīgā darba līgums, uzņēmuma/pakalpojuma līgums, autorlīgums, sadarbības līgums, patapinājuma/aizdevuma līgums, to izstrādāšanas un noslēgšanas nosacījumi, līgumu saturs;
projekta ietvaros slēdzamo līgumu sagatavošanas praktiskie aspekti;
kādu līgumu slēgt ar valdes locekli;
darba tiesisko attiecību nošķiršanas kritēriji no pakalpojumu sniegšanas;
individuālas konsultācijas.

Norises vieta – Rīgas Latviešu biedrība, Merķeļa iela 13, 428.telpa

Laiksno 13.00 līdz 17.00 ar kafijas pauzi

Maksa: EUR 25.00

Vietu skaits ierobežots – līdz 5 personām!

Ar savu dalību seminārā Tu atbalsti NVO jurista un NVO grāmatveža bezmaksas konsultācijas!

Katrs semināra dalībnieks saņems apliecību par piedalīšanos apmācībās!

Pieteikties semināram pa e pastu – info@sadarbibasabc.lv, norādot sekojošu informāciju:

Vārds, uzvārds:
Organizācija:
Juridiskā adrese:
Reģ. nr.:
Bankas rekvizīti:
Kontakttālrunis:
Ja vēlies uzzināt vairāk – zvani – 29143494 vai raksti info@sadarbibasabc.lv

Semināru programma Latvijas novadiem

Vēlies apmeklēt PSAF piedāvātos NVO seminārus savā novadā, pilsētā, pagastā – atrodi 10 līdz 15 domubiedrus un mēs pie jums atbrauksim:
Zvani 67226267, LMT 29143494, Tele2 29527580
Raksti – info@sadarbibasabc.lv.

PSAF piedāvā:

Seminārs  – konsultācijas „ NVO izveides un vadīšanas juridiskie aspekti”
Lektore – NVO juriste Marija Heislere – Celma

Programmā: NVO darbības pamatprincipi un tiesiskais regulējums; NVO pārvaldes struktūras izveide ievērojot labas pārvaldības principus; NVO reģistrācijas dokumenti; UR iesniedzamie dokumenti un to noformēšana, līgumi un to noslēgšanas nosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas; ziedojumu piesaiste, Sabiedriskā labuma organizācijas statuss; juridiskās konsultācijas par NVO dibināšanu un darbību.

Seminārs  „Efektīva komunikācija
Lektors Edgars Grigorjevs, sabiedrisko attiecību speciālists
Semināra programmā – Komunikācija un informācijas ceļš; uztveres stili un komunikācijas tendences 21.gadsimtā; ieteikumi darbam ar medijiem; lifta runa; preses relīze; intervija; preses konference un mediju brīfings; mediju notikums; mediju monitorings; sociālie mediji.

Seminārs – konsultācijas ” Efektīva biedrības pārvalde”
Lektore – NVO juriste Marija Heislere – Celma

Semināra programmā – biedrības statūtu grozījumi efektīvai biedrības pārvaldei; biedrības organizatoriskie dokumenti labai pārvaldībai, ilgtspējīgai attīstībai (valdes reglaments, ētikas kodekss, biedru sapulces reglaments, struktūrvienību darbības nolikums); biedrības biedru statusi  un to loma biedrības darbībā; biedrības struktūrvienības aktīvai biedru līdzdalībai; saimnieciskā darbība un peļņas gūšanas praktiskie aspekti; UR iesniedzamo dokumentu sagatavošanas vadlīnijas.

Praktisko semināru cikla „Psiholoģijas ABC Tev” semināri
Lektore – Baiba Miķelsone setificāta psihoorganiskās analīzes psihoterapeite

Semināru tēmas: Pašapziņas ABC; Emocionālās inteliģences ABC; Saskarsmes ABC; Attiecību ABC; Konflikta ABC.
minilekcijas, POA terapijas metode, testi, mākslas terapijas metodes.

NVO grāmatvežu diskusija – konsultācija „NVO grāmatvežu aktualitātes”
Lektore – NVO grāmatvede Ilona Zeipe
gada pārskata sagatavošana – praktiskie aspekti darbā ar EDS; vienkāršā vai divkāršā ierakstu sistēma, plusi un mīnusi; ziedojumu, ziedojumu akcijas iegrāmatošana; SLO statusa praktiskie aspekti; grāmatvedības konsultācijas.

Seminārs – konsultācijas „ Biedru sapulces sasaukšanas un norises juridiskie apsekti” Lektore – NVO juriste Marija Heislere – Celma
Semināra programmā –  biedru sapulces izziņošanas un sasaukšanas principi; kā nodrošināt kvorumu biedru sapulcē; atkārtotas sapulces sasaukšanas nosacījumi; kā nodrošināt raitu biedru sapulces norisi; biedru sapulces lēmumu tiesiskums; statūtu grozījumu projekta sagatavošanas vadlīnijas; biedru sapulces protokola un protokola izraksta saturs; UR iesniedzamo dokumentu sagatavošanas vadlīnijas; juridiskās konsultācijas…

Seminārs – konsultācijas „Efektīva nodibinājuma (fonda) pārvalde”
Lektore – NVO juriste Marija Heislere – Celma

„nodibinājums – mantas kopums” – nodibinājuma tiesiskais statuss; nodibinājuma dibinātāju statuss, dibinātāju kontroles tiesību nodrošināšana, interešu konfliktu novēršanas vadlīnijas; nodibinājuma organizatoriskās struktūras izveide ievērojot labas pārvaldes principus; statūti – efektīvas pārvaldes pamats, biežāk pieļautās kļūdas; struktūrvienības – kādēļ ne?; statūtu grozījumu un valdes izmaiņu reģistrācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā – praktiskie aspekti; konsultācijas par nodibinājumu darbību

Pēc semināru dalībnieku ieteikumiem PSAF cītīgi strādā pie jaunu semināru tēmām – NVO darbības  juridiskie un grāmatvedības jautājumi; NVO stratēģijas izveides pamatprincipi, NVO iekšējā dokumentācija,  Ziedojumu piesaiste un noformēšana, Lietvedība un arhivēšana, Pašvaldības un NVO sadarbības tiesiskie un praktiskie aspekti; NVO peļņas gūšanas pamatprincipi.

Iesaki savu NVO semināra tēmu – mēs to sagatavosim un novadīsim Tavā pilsētā!

Seminārs – konsultācijas ” Biedru sapulces sasaukšanas un norises juridiskie aspekti”

Semināra mērķauditorija – Biedrību vadītāji un darbinieki

Lektore – NVO juriste Marija Heislere – Celma (LMT 29143494; Tele2 29527580)

Vieta – Rīgas Latviešu biedrība 400/2. telpa, Merķeļa iela 13

Laiks –  no 10.00 līdz 14.00 ar kafijas pauzi pēc pieprasījuma

Semināra tēmas:

Semināra programmā –  biedru sapulces izziņošanas un sasaukšanas principi; kā nodrošināt kvorumu biedru sapulcē; atkārtotas sapulces sasaukšanas nosacījumi; kā nodrošināt raitu biedru sapulces norisi (biedru sapulces reglaments); biedru sapulces lēmumu tiesiskums un to apstrīdēšanas pamati; statūtu grozījumu projekta sagatavošanas vadlīnijas; biedru sapulces protokola un protokola izraksta saturs (saskaņā ar BNL 2010.gada grozījumiem); UR iesniedzamo dokumentu sagatavošanas vadlīnijas (izmaiņas valdes sastāvā, statūtu grozījumi); juridiskās konsultācijas…

Maksa: 15.00Ls

Pieteikties semināram  pa e pastu –   info@sadarbibasabc.lv, norādot sekojošu informāciju:

Vārds, uzvārds:
Organizācija:
Faktiskā adrese:
Juridiskā adrese:
Reģ. nr.:
Kontakttālrunis:
Ja vēlies uzzināt vairāk – zvani – 67 226267 vai 29143494 

Vietu skaits ierobežots!

Praktiskais seminārs „NVO grāmatvedības praktiskie aspekti”

Diskusijas mērķauditorija – NVO grāmatveži

Lektore – NVO grāmatvede Ilona Zeipe (LMT 29441008)

Vieta – Rīgas Latviešu biedrība 400/2. telpa, Merķeļa iela 13

Laiks – no 10.00 līdz 15.00 ar kafijas pauzi pēc pieprasījuma

Diskusijas tēmas:

  • gada pārskata sagatavošana – praktiskie aspekti darbā ar EDS
  • vienkāršā vai divkāršā ierakstu sistēma, plusi un mīnusi
  • ziedojumu, ziedojumu akcijas iegrāmatošana
  • SLO statusa praktiskie aspekti
  • grāmatvedības konsultācijas

Maksa: 15.00Ls

Pieteikties semināram  pa e pastu –   info@sadarbibasabc.lv, norādot sekojošu informāciju:

Vārds, uzvārds:
Organizācija:
Faktiskā adrese:
Juridiskā adrese:
Reģ. nr.:
Kontakttālrunis:
Ja vēlies uzzināt vairāk – zvani – 67 226267 vai 29143494 

Vietu skaits ierobežots!

 


 

Seminārs „Projektu sagatavošanas pamatprincipi” Iesācējiem

Semināra mērķauditorija – biedrību un nodibinājumu dibinātāji, jauno NVO vadītāji un darbinieki
Lektore – projektu vadības eksperte Lauma Celma

Vieta – Rīgas Latviešu biedrības nams 402. telpa

Laikspēc pieprasījuma

no 10.00 līdz 15.00

Semināra tēmas:

1. Projekta jēdziens

2. Projektu veidi

3. Projektorientētā darba organizācijas forma

4. Projekta budžets

5. Projekta gaitas un laika plānošana

6. Projektu uzraudzības un kontroles plānošana

7. ES struktūrfondi – atbalsta iespējas projektu realizācijai

Maksa: 15.00Ls

Pieteikties uz semināru var pa e pastu –   info@sadarbibasabc.lv, norādot sekojošu informāciju:

Vārds, uzvārds:
Organizācija:
Faktiskā adrese:
Juridiskā adrese:
Reģ. nr.:
Kontakttālrunis:
Ja vēlies uzzināt vairāk – zvani – 29143494 (Marija)

 

Praktisko semināru cikls – „Psiholoģijas ABC Tev”

Darbības forma – minilekcijas, POA terapijas metode, testi, mākslas terapijas metodes

Lektore – Baiba Miķelsone Mag.psych., setificāta psihoorganiskās analīzes psihoterapeite (www.poa.lv)

 

 

Vieta – Rīgas Latviešu biedrība 402. telpa

Laiks – no 2012.gada janvāra no 10.00 līdz 15.00 ar vienu kafijas pauzi

Semināru tēmas:

  • Pašapziņas ABC
  • Emocionālās inteliģences ABC
  • Saskarsmes ABC
  • Attiecību ABC
  • Konflikta ABC

Maksa: 15.00Ls

Pieteikties uz semināru var pa e pastu –   info@sadarbibasabc.lv, norādot sekojošu informāciju:

Vārds, uzvārds:
Organizācija:
Faktiskā adrese:
Juridiskā adrese:
Reģ. nr.:
Kontakttālrunis:
Ja vēlies uzzināt vairāk – zvani – 26385013 (Baiba)

 

Pieci soļi pretim mērķim

Mērķauditorija: NVO darbinieki
Datums: 2011.gada novembrī-decembrī
Vieta: Rīgas Latviešu biedrība

Mums dzīvē katram ir kāds mērķis, vēlmes – ko vēlamies sasniegt. Šie mērķi mēdz būt dažādi. Viens… varbūt vairāki. Lieli… ilgstoši. Tajā pašā laikā vēl kāds… viens, divi… pat pieci mazāki, bet ne mazāk nozīmīgi priekš Tevis.

Tikai reizēm apstājamies un nevaram saprast… Vai es daru to, ko es vēlos?… Vai kāds cits vēlas, lai es to darītu? Mijiedarbībā ar citiem es reizēm pazaudēju kontaktu ar savu patieso vēlēšanos. Es neturpinu ceļu pretim SAVAM mērķim. Nejaušību nav. Tu vari sasniegt dzīvē it visu, ko vēlies: vajag tikai vispirms skaidri nolemt, kas tas ir, un pēc tam turpināt ceļu…

Lasīt »

„Iespējamais un neiespējamais manās un tavās attiecībās.”

Moto: Mēs neredzam lietas tādas, kādas tās ir,
Mēs tās redzam tādas, kādi esam paši.
/Anisa Kellere/

…Cilvēks ienāk pasaulē neuzdodot sev un pasaulei daudz jautājumu. Tad viņš aug… pieaug… Piedzīvo pirmo mīlestību, šķiršanos… Jaunas tikšanās un varbūt pa kādai šķiršanās pieredzei… tās sāpina, bet dod jaunas iespējas apzināt savu identitāti, izvēli, savas vēlmes… gaidas. Ja tikai uz brīdi varētu apstāties pirms jaunām attiecībām, mirkli apstāties esošajās… un paņemt sev laiku, lai atrastu atbildes uz jautājumiem:

Lasīt »