Par PSAF

Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonds (PSAF) ir dibināts 2011.gada 11.janvārī ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un uzlabot nevalstisko organizāciju darbības vidi.

PSAF uzdevumi – sekmēt NVO sektora attīstību, sniedzot praktisku (jurista un grāmatveža) atbalstu nevalstiskajām organizācijām, izstrādājot un ieviešot NVO apmācību programmas, kā arī veicot pētījumus par NVO sektoru.

PSAF  ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības un izglītības veicināšanas jomās.

Fondā darbojas pieredzējuši NVO eksperti – praktiķi:
Fonda dibinātāja NVO juriste Marija Heislere – Celma
Rīgas Latviešu biedrības (RLB) valdes locekle (20 gadus RLB biedrs)
Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda valdes locekle

Fonda valdes locekle NVO grāmatvedības konsultante Ilona Zeipe
ilggadēja NVO praktiķe – Jaunrades fonda izpilddirektore, kopš 1996.gada darbojas nevalstisko organizāciju sektorā.