Kompass dzīvei Latvijā

      

Materiāla sagatavošanu atbalstīja Eiropas Komisija un Latvijas Republika projekta
Kompass dzīvei Latvijā augstskolu studentiem – trešo valstu valstspiederīgajiem ietvaros,
kuru īstenojām mēs – biedrība „Risinājumu darbnīca”

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/general-information/information-materials/Kompass_Dzivei_Latvija.pdfCompass for living in Latvia

Preparing of the material was supported by European Commission and the Republic of Latvia in the framework of the project Compass for Living in Latvia for Higher Educational Institutions’ Students – Third Country Nationals that was implemented by us – society Solution Workshop

 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/general-information/information-materials/Kompass_Dzivei_Latvija.pdf