Vai biedru reģistrs jāreģistrē Datu valsts inspekcijā?

      

Marija Heislere-Celma

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.panta 1.daļu visas valsts un pašvaldību institūcijas, fiziskās un juridiskās personas, kas veic vai vēlas uzsākt personas datu apstrādi, to jāreģistrē  Datu valsts inspekcijā.
Šā likuma 21.panta 2.daļa nosaka izņēmumus no 21. panta 1.daļas uz kuriem neattiecas šajā likumā noteiktā reģistrācijas kārtība saistībā ar personas datu apstrādi.

Saskaņā ar 21.panta 2. daļas 7.apakšpunktu, ja ir datu subjekta (fiziskas personas, kuras dati tiks apstrādāti – reģistrēti) piekrišana, tad šāda reģistra reģistrēšana Datu valsts inspekcijā nav nepieciešama.
Biedrību un nodibinājumu likuma 28.panta 2.daļa nosaka, ka ikviena biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese). Informācija par biedrības biedriem ir pieejama tikai attiecīgās biedrības biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām. Biedrībā biedri iestājas brīvprātīgi, iesniedzot rakstisku pieteikumu.
Līdz ar to ir prezumējams, ka biedrs piekrīt, ka viņa dati (vārds, uzvārds, personas kods un adrese) tiks reģistrēti biedrības biedru reģistrā. Lai novērstu iespējamās pretenzijas un nesaprašanās, biedrībām varam ieteikt, pieteikumu par biedra uzņemšanai biedrībā,  papildināt ar teikumu: „Biedra kandidāts piekrīt, ka viņa dati, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 28.panta 2.daļu, tiks ierakstīti biedrības biedru reģistrā.”

Tātad, ja tiek ievēroti iepriekšminētā likuma panta nosacījumi (reģistrējamās informācijas apjoms, mērķi un informācijas pieejamība), biedru reģistrs Datu valsts inspekcijā nav jāreģistrē.