Par PSAF

Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonds (PSAF) ir dibināts 2011.gada 11.janvārī ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un uzlabot nevalstisko organizāciju darbības vidi.

PSAF uzdevumi – sekmēt NVO sektora attīstību, sniedzot praktisku (jurista un grāmatveža) atbalstu nevalstiskajām organizācijām, izstrādājot un ieviešot NVO apmācību programmas, kā arī veicot pētījumus par NVO sektoru.

PSAF  ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības un izglītības veicināšanas jomās.

Fonda dibinātāja un valdes priekšsēdētāja NVO juriste Marija Heislere – Celma

Fonda valdes loceklis IT konsultants Ričards Artūrs Valtervitenheims

Fonda valdes loceklis Eduards Valtervitenheims