Pieci soļi pretim mērķim

      

Mērķauditorija: NVO darbinieki
Datums: 2011.gada novembrī-decembrī
Vieta: Rīgas Latviešu biedrība

Mums dzīvē katram ir kāds mērķis, vēlmes – ko vēlamies sasniegt. Šie mērķi mēdz būt dažādi. Viens… varbūt vairāki. Lieli… ilgstoši. Tajā pašā laikā vēl kāds… viens, divi… pat pieci mazāki, bet ne mazāk nozīmīgi priekš Tevis.

Tikai reizēm apstājamies un nevaram saprast… Vai es daru to, ko es vēlos?… Vai kāds cits vēlas, lai es to darītu? Mijiedarbībā ar citiem es reizēm pazaudēju kontaktu ar savu patieso vēlēšanos. Es neturpinu ceļu pretim SAVAM mērķim. Nejaušību nav. Tu vari sasniegt dzīvē it visu, ko vēlies: vajag tikai vispirms skaidri nolemt, kas tas ir, un pēc tam turpināt ceļu…

Treniņa mērķis: Iepazīt savas patiesās iespējas. Apzināties savus mērķus. Attīstīt spēju formulēt vēlamo rezultātu. Prasmīgi izmantot sevī esošos resursus.

Darba forma: Izmantojot psiho-organiskās analīzes konceptus un tehnikas, ka arī praktiskās psiholoģijas metodes, piedāvājam kopā meklēt atbildes uz jautājumiem:

1.Vai izvēloties vienu mērķi, es no kaut kā atsakos? Cik daudz laika es veltu, lai kaut ko izvēlētos? Kāda ir mana izvēle? Ātra, sasteigta, vai tieši pretēji – es daudz laika veltu tam, lai kaut ko izvēlētos.

2. Ar kādiem šķēršļiem es sastopos? Vai tie ir pārvarami? Varbūt tie ir reāli – nepārvarami šķēršļi, bet varbūt manis izdomāti?

3. Sastopoties ar realitāti – vai tas ir tas, kas bija iecerēts sākumā? Vai esmu apmierināts ar padarīto, kad sasniegts mērķis? Kādas sajūtas pārņem mani? Ko šinī brīdī saka mans ķermenis?  Kā es sadzīvoju, ka tas ir kaut kas jauns?

Treniņu vada: Sertificēta psihoterapeite, psiholoģe Baiba Miķelsone un psihologs Raimonds Lazda

Pirmais treniņš: 2011.gada 11.-13.novembris(piekt.18.00–21.00, sestd., svētd. 10:00-16.00). Lūdzu ierasties brīvā apģērbā, vēlams biksēs.

Vietu skaits ierobežots. Grupa notiek, ja pieteikušies 8 cilvēki.

Cena: 35,-Ls

Sīkāka informācija rakstot uz e-pastu: psihologs@sadarbibasabc.lv

Iepriekš pieteikties pa telefonu: Baiba 26385013