Psihologs vai psihoterapeits

      

Vai ir atšķirība starp psihologu un psihoterapeitu? Ir grūti noteikt principālas atšķirības starp psiholoģisko konsultēšanu un psihoterapiju. No klienta skatu punkta raugoties – tie ir līdzīgi procesi.

Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām. Ikvienam nākas saskarties ar dzīves grūtībām, kad profesionāla psihologa konsultācija varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Arī cilvēkiem, kas ir veiksmīgi gan personiskajā dzīvē, gan darbā nereti ir vajadzība atbrīvoties no stresa un spriedzes. Cilvēki apmeklē psihologu arī tad, kad viņiem nav īpašu raižu, bet vēlas uzlabot attiecības ar citiem cilvēkiem.

Psihoterapijas mērķis ir panākt, lai klients izprot un pieņem sevi tādu, kāds viņš ir un pēc tam cenšas mainīt sevī to, ko vēlas sevī mainīt. Būtiski psihoterapijas procesā ir „piekļūt” slēptākajām vēlmēm un iekšējiem impulsiem, kā arī ļaut tiem izpausties atbilstoši reālajam iekšējām un ārējām iespējām.

Psiholoģiskās konsultēšanas procesā psihologs palīdz noformulēt mērķus, palīdz izpētīt dažādas problēmas, sniedz atbalstu, kad Jūs pats meklējat atbildes uz saviem jautājumiem un pats pieņemat lēmumus.

Psiholoģiskās konsultēšanas ilgums ir atkarīgs no problēmas rakstura, tomēr parasti ir nepieciešamas 5-10 sesijas, lai pārmaiņas varētu ienest dzīvē.

Cilvēki apmeklē psihologu vai psihoterapeitu, kad ir radušies sarežģījumi ikdienā, kad cilvēks izjūt emocionālu diskonfortu vai pats vēlas plānot savu turpmāko dzīvi.

Tam var būt dažadi iemesli – stress un spriedze, nemiers, bēdas,  kauns,  sāpes, ģimenes un laulības problēmas, šķiršanās, tuva cilvēka zaudējums, paniskas bailes un fobijas, depresija, u.c.

Psihoterapija parasti ir ilgstošāks process, tā ir piemērota dziļākai personības problēmu analīzei, orientējas arī uz tās neapzinātiem procesiem un personības struktūras pārmaiņām. Sesijas parasti notiek reizi nedēļā, pa 45-55 minūtēm.

Kopējais sesiju skaits atšķiras. Sākot ar 10-16 sesijām, līdz vairāku gadu ilgam psihoterapijas procesam.